BOKEN

En kunstnerisk praktbok med arbeider av kunstnerne Inger Sitter, Sverre Koren Bjærtnes, Bjørn Båsen, Inghild Karlsen, Tore Hansen, Christer Glein, Niklas Mintorovich, Martin Schreiner, Håvard Vikhagen og Helga Bu.

I 2014 feirer Norge 200-årsjubileet for Grunnloven. Grunnloven har vært bærebjelken som har skapt politisk stabilitet, økonomisk utvikling og personlig frihet for generasjoner nordmenn. Den norske grunnloven ble inspirert av de demokratiske strømningene i sin tid, ikke minst av den amerikanske grunnloven. Sammen er de verdens to eldste, nålevende konstitusjoner. Boken handler om hvordan den norske grunnloven ble til, hvordan den har fungert og hvilke utfordringer det norske demokratiet står overfor. Boken viser også hvordan den amerikanske grunnloven etter hvert påvirket den norske.

Boken henvender seg til en bred leserkrets, også barn og unge, slik målsettingen er for Grunnlovsjubileet. Ledende skribenter og forskere har utforsket disse temaene i denne unike presentasjonen av den norske og den amerikanske grunnloven. Stortingspresident Olemic Thommessen og tidligere visepresident i USA, Walter Mondale, har skrevet forordet.

Forside

Forside

Salgstekst

Salgstekst

innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

Bakside

Bakside