FORFATTERE

Olemic Thommessen

olemicOlemic Thommessen, Stortingspresident.
Denne boken er et verdifullt bidrag til feiringen av Grunnlovens 200-årsjubileum.


Walter F. Mondale

walterWalter Mondale, USAs Visepresident 1976 – 1980.
200-årsjubileet for Grunnloven gir oss anledning til å feire våre to nasjoners felles historie.


Jeffrey Rosen

JeffryJeffry Rosen, President and Chief Executive Officer of the National Constitution Center
National Constitution Center ser det som en ære å være en av flere amerikanske institusjoner som får være med og feire den norske grunnlovens 200-årsjubileum.


Kåre R. Aas

kåreKåre R. Aas, Norges ambassadør til USA


Øivind Storm Bjerke

ØyvindØivind Storm Bjerke (1953) professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Han har innehatt en rekke stillinger som leder av norske kunstmuseer. Han var også første-amanuensis ved Henie-Onstad Kunstsenter 1989–97. Han har utgitt en rekke bøker om kunst, bl.a. monografiene om Matthias -Stoltenberg; avhandling (1983), Harald Sohlberg, Ensomhetens maler (1991), Aase Texmon Rygh (1992), Leonard Rickhard (1995) sm.m. Åsmund Thorkildsen, Håkon Bleken – Betrakter og budbringer (1997), Harald Kihle – natur og erotikk (2005) og Arne Ekeland – Broen til melkeveien (2008).


Terje I. Leiren

TerjeTerje I. Leiren (1943) er professor i Skandinaviske studier og professor i historie ved Universitetet I Washington, Seatle. Han underviser i en rekke temaer om Skandinavia, med spesiell vekt på historie fra vikingtida til i dag. Hans forskning handler primært om 1800-tallet og det tidligere 1900-tall. Han har publisert bøker om blant andre Marcus Thrane og har arbeidet med Sigurd Ibsens liv og arbeid. I det siste har han studert Carsten Ankers innsats som norsk utsending i London i 1814. Han er medredaktør for bokserien New Directions in Scandinavian Studies.


Ola Mestad

OlaOla Mestad (1955) er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han tok den juridiske doktorgrad i 1992. Mestad har vært styremedlem og formann i Det Norske Samlaget og styreformann i Dag og Tid. Han er dessuten leder av Etikkrådet for Statens Pensjonsfond, Utland. Han har ledet Norges Forskningsråds komite for grunnlovsjubileet og har skrevet en rekke rettshistoriske artikler og bøker, bl. a. med tema fra grunnlovens tilblivelse og utvikling.


Kaare Strøm

KaareKaare Strøm (1953) er statsviter, med -doktorgrad fra Stanford University i 1984. Siden 1984 har han vært professor i statsvitenskap ved Universitetet i California, San Diego. Han har holdt diverse forskerstillinger i Norge og utlandet. Han er også tilknyttet Centre for the Study of Civil War ved Institutt for fredsforskning i Oslo. Strøms forskning er rettet mot europeisk og komparativ politikk generelt og politiske partier, regjerings-dannelse, koalisjonsteori og de parlamentariske demokratiers institusjoner spesielt. Han har publisert en rekke bøker og artikler i internasjonale tidsskrifter og har mottatt priser og utmerkelser.


Jan Erik Grindheim

Jan_Erik

Jan Erik Grindheim (1959) har doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen, og har blant annet forsket på ulike europapolitiske temaer. Han har 25 år bak seg som akademiker og har vært ansatt ved fire norske universiteter. I dag er Grindheim ansvarlig redaktør av tidsskriftet Stat & -Styring og styreleder i Europabevegelsen.


Dag Thorkildsen 

Dag

Dag Thorkildsen (1951) er teolog, prest og professor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo. Han ble ordinert prest i 1978. 1980 til 1989 var han vitenskapelig assistent og -vikarierende amanuensis i kristendoms-kunnskap ved Det historisk-filosofiske -fakultet, UiO. I 1989 ble han tildelt den teologiske doktorgrad på en avhandling om kirkestrid og unionsoppløsning i 1905. Hans forskning ligger innenfor norsk og nordisk historie og kirkehistorie, blant annet med vekt på -forholdet mellom stat og kirke.


Eirik Bergesen

EirikEirik Bergesen (1972) er skribent og -tid-ligere diplomat. Han var tekstredaktør for «Anne-Kat», har skrevet for tekster for «Storbynatt» med Bård Tufte Johansen og Harald Eia, «Riksforsamlinga» med Are Kalvø, «Kjære landsmenn» med Herborg Kråkevik på Det norske teateret og skriver satiresiden Opplysningskontoret.org. Han har jobbet på ambassaden i Washington, EU-delegasjonen i Brüssel, utenriksministerens sekretariat og har aspirantkurset.


Nina Witoszek 

NinaNina Witoszek (1954) er en polsk-irsk-norsk skribent og forsker, ansatt som professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Hun flyktet fra Polen i 1983 på grunn av sitt arbeid i et undergrunnforlag. Hun har skrevet en rekke bøker, både av skjønnlitterær og faglig art og har i særlig grad representert et utenfra-blikk på norsk kultur og historie. Hun vant Fritt Ord-prisen i 2005. Mange av hennes artikler er publisert internasjonalt.


Sverre Mørkhagen

SverreSverre Mørkhagen (1949) er forfatter, ut–dannet cand. philol. fra Universitetet i Oslo. Han har vært ansatt i flere forlag og aviser, og har utgitt bøker med tema fra norsk litteratur. Han har skrevet to bøker om utvandringen fra Norge til USA, Farvel Norge. Utvandringen til Amerika 1825 – 1975 (Gyldendal 2009) og Drømmen om Amerika. Innvandringen fra Norge 1825–1900 (Gyldendal 2012).


Olaf Aagedal

OlafOlaf Aagedal (1946), professor i kultur- og religionssosiologi. Forsker ved KIFO (Stiftelsen Kirkeforskning). Han har særlig forsket på bruken av religiøse og nasjonale symboler og blant annet ledet prosjektet «Grunnlova som symbol» (2011–2013) som var en del av Norges Forskningsråd sitt grunnlovs-forskningsprogram. Aagedal har blant annet publisert Nasjonal symbolmakt (2003), Slik blir nordmenn norske. Bruk av nasjonale symbol i eit fleirkulturelt samfunn (2004)(sammen med Brottveit og Hovland), Statsborgar-seremoniar i Skandinavia (2012), Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22.juli (2013)(sammen med Botvar og Høeg).


Pål Ketil Botvar

PalPål Ketil Botvar (1963) er forsker utdannet statsviter, Ph.d. fra 2009. Han er ansatt ved Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) og Forskningsavdelingen Diakonhjemmets høg-skole (Diaforsk) der hans forskningsfelt er religionssosiologi. Han har arbeidet med undersøkelser om verdier, religion og menneskerettigheter både internasjonalt og i Norge. I senere år har han publisert undersøkelser om nasjonale symboler og 17. maifeiringen.


Ole Kristian Grimnes

Ole_KristianOle Kristian Grimnes (1937) er historiker som særlig har arbeidet med norsk okkupasjonshistorie 1940-45. Han tok doktorgraden i 1969 på avhandlingen Et flyktningesamfunn vokser fram. Nordmenn i Sverige 1940-45. Han har senere gitt ut en rekke bøker med emner fra okkupasjonstida. Han har også skrevet en biografi om Norsk Hydros grunnlegger, Sam Eyde. I de senere år har han forsket på nasjonalismen i nyere europeisk historie. I 2014 vil han utgi en bok om det norske flaggets historie.


Morten Ruud

Morten

Morten Ruud (1950), spesialrådgiver, er jurist, embetsmann og tidligere sysselmann på Svalbard. Han var departementsråd fra 1997 til 2012. I storparten av sin karriere har han vært tilknyttet Justisdepartementet, og var departementsråd da terrorangrepene i Norge fant sted i juli 2011. Han har gitt ut flere bøker om folkerettslige spørsmål, bl a Innføring i folkerett (flere utgaver, sammen med Geir Ulfstein)


Erik Oddvar Eriksen

Erik

Erik Oddvar Eriksen (1955) er statsviter og professor ved Universitetet i Oslo.
Han er nå senterleder for ARENA – Senter for Europaforskning og har vært vitenskapelig koordinator for de EU-finansierte prosjekt-ene RECON (Reconstituting Democracy in Europe) og CIDEL (Citizenship and Demo-cratic Legitimacy in the European Union).  Hans forskningsområder er i hovedsak politisk teori, demokratisk styring, offentlig politikk, europeisk integrasjon og forutset-ningene for post-nasjonalt demokrati.


Herborg Kråkevik 

Herborg

Herborg Kråkevik (1973), er skuespiller og sanger. Hun er særlig kjent for sine sanger og viser fra det klassiske norske sangbok-repertoaret, samt for sin innsats på scene og film. I 2011 satte hun opp forestillingen Kjære landsmenn på Det Norske Teatret. Forestillingen ble kåret til beste sceneforestilling under Komiprisen 2012, mens nummeret «Dialekter i robåt» ble kåret til årets nummer.